Substrat ekstensywny przeznaczony jest jako warstwa wegetacyjna wykorzystywana w „dachach zielonych” pod uprawę roślin wymagających dużej pojemności wodnej oraz uprawy w podłożu o wysokiej przepuszczalności i pojemności powietrznej.

Skład substratu to dobrane w odpowiednich proporcjach przesiane i wyselekcjonowanego kruszywa mineralne, drenażowe o różnych frakcjach na bazie tufu wulkanicznego z naturalnych skał mineralnych, kompost i piasek płukany. Miąższość produktu od 15 cm. 

Po dostarczeniu na plac budowy substrat należy składować w miejscu do tego przygotowanym, oczyszczonym oraz zapewniającym odpływ wody opadowej, tj. na podłożu utwardzonym bądź na materiale zabezpieczającym substrat przed zanieczyszczeniem, np. na piasku lub geowłókninie. 

W przypadku konieczności dłuższego składowania na placu budowy substrat należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, zachwaszczeniem, wymywaniem, erozją i nadmiernym zawilgoceniem.


Produkt systemowy - posiada klasyfikację ogniową NRO Broof t1

Produkt posiada pozwolenie na obrót wydane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


parametry techniczne
Skład mineralne kruszywo wulkaniczne porowate,
piasek płukany, kompost.
Ciężar w stanie suchym (kg/m3) około 850 - 950
Ciężar w stanie nasycenia wodą (kg/m3) 1400 - 1500
Maksymalna pojemność wodna powyżej 45%
Zawartość frakcji poniżej 0,063 (mm) poniżej 5%
Pojemność powietrzna 
przy maksymalnej pojemności wodnej
powyżej 10%
Porowatość ogólna powyżej 60%
Zawartość materii organicznej około 10%
Wartość pH w wodzie 6,0 - 7,5
Zasolenie (g/dm3) poniżej 1,0 NaCL
Wodoprzepuszczalność (mm/min) powyżej 0,5
Współczynnik zagęszczania około 1,2dokumenty do pobrania

Zalety Substratu ekstensywnego

zapytaj o produkt
Administratorem Państwa danych osobowych jest Marabut sp. z o. o.