Substrat intensywny przeznaczony jest jako warstwa wegetacyjna wykorzystywana w „dachach zielonych” pod uprawę roślin wymagających dużej pojemności wodnej oraz uprawy w podłożu o wysokiej przepuszczalności i pojemności powietrznej.

Skład substratu to dobrane w odpowiednich proporcjach przesiane i wyselekcjonowanego kruszywa mineralne, drenażowe o różnych frakcjach na bazie tufu wulkanicznego z naturalnych skał mineralnych, kompost i piasek płukany. Miąższość produktu od 15 cm.

Po dostarczeniu na plac budowy substrat należy składować w miejscu do tego przygotowanym, oczyszczonym oraz zapewniającym odpływ wody opadowej, tj. na podłożu utwardzonym bądź na materiale zabezpieczającym substrat przed zanieczyszczeniem, np. na piasku lub geowłókninie. 

W przypadku konieczności dłuższego składowania na placu budowy substrat należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, zachwaszczeniem, wymywaniem, erozją i nadmiernym zawilgoceniem.


Produkt systemowy - posiada klasyfikację ogniową NRO Broof t1

Produkt posiada pozwolenie na obrót wydane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


parametry techniczne
Miąższość (cm) od 15
Maksymalna pojemność wodna <40%
Zawartość powietrza przy pełnym nasyceniu wodą >10% objetości
Frakcja (mm) 0-16
Wartość PH (Ph) 6 - 7,5
Wodoprzepuszczalność (Mm/min) ≥0,5
Stężenie soli NaCl/dm3 ≤1g
Waga (postać sucha kg/m3) 850 - 950
Waga (pełne nasycenie wodą kg/m3) 1400 - 1500
Waga (w momencie dostawy) 1150 - 1200
Jednostka sprzedaży 1 m3
dokumenty do pobrania

Zalety Substratu intensywnego

zapytaj o produkt
Administratorem Państwa danych osobowych jest Marabut sp. z o. o.