Układ warstw

  WARSTWA

PRODUKT

WAGA
(kg/m²)
WYSOKOŚĆ
(cm)
1 Roślinność Trawnik, łąka kwietna, niskie byliny 
i rośliny drzewiaste
5 - 20 do 150
2 Warstwa wegetacyjna Substrat intensywny ok. 320 - 960 20 - 60
3 Filtracja Geowłóknina filtr. 105 – 125gTYPAR SF ok. 0,4 - 0,7 ok. 0,1
4 Drenaż Mata retencyjno-drenażowa HYDROTEC Dren ok. 8 2
5 Ochrona hydroizolacji Geowłóknina GEOWIG PES 300g ok. 2 - 3 ok. 0,2 - 0,3
6 Hydroizolacja Membrana PVC PROTAN SE ok. 2 0,15
7 Warstwa rozdzielająca Welon szklany JM 120 0,12 ok. 0,1
8 Termoizolacja EPS 100 ok. 4,5 25
9 Paroizolacja Folia PE paroizolacyjna 0,2 Ergofol Plus ok.0,15 ok. 0,02
      ok. 998 -

Informacje dodatkowe

  • wagi warstw w pełnym nasyceniu wodą
  • grubość warstwy substratu intensywnego po zagęszczeniu
  • dobór rodzaju termoizolacji i jej grubości w zależności od wymagań projektowych 


Dostarczyliśmy ponad 2 miliony m2
komponentów na dachy zielone intensywne!

Zalety dachów zielonych intensywnych