liczba produktów: 0
wartość zakupów: 0
 
1
2
3
 
DANE FIRMY

Adres:
Marabut Sp z o.o.
32-070 Czernichów, ul. Przemysłowa 10

Telefon i fax:
tel: (12) 270 24 24
fax: (12) 270 24 40

E-mail:
biuro@marabut.pl

Konto:
ING Bank Śląski S.A.
08 1150 1445 1000 0023 4365 9096

NIP:
677-10-13-357

REGON
350802659

Numer KRS
0000109976
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał założycielski, wpłacony w całości

861 000 PLN
 BEZPIECZNE ZAKUPY
Gwarancja
Zwroty
Reklamacje
O FOLIACH
FAQ
Porady
PRZYDATNE INFORMACJE
Sieć dystrybucji
Linki